exchange pairs avg bid ask
1 YoBit WGO_vs_ETH 0.00000373 0.00000277 0.00000470

JSON
[{'name': 'YoBit', 'pair': 'WGO-ETH', 'bid': 2.77e-06, 'ask': 4.7e-06, 'avg': 3.73e-06}]